Danh sách các số điên thoại của cán bộ xã THỌ TÂN

TRIỆU SƠN

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Hoàng Văn Dung

BT Đ U

0947124853

2

Lê Văn Hoan

PBT CTUBND XÃ

 

3

Lê Hữu Phúc

PBT TRỰC ĐẢNG

0946921067

4

Lê Văn Nghị

PCT HDND

01298024709

5

Nguyễn Hữu Hoàng

CT MTTQ

01298025001

6

Nguyễn Thị Hà

CT HPN

0886218867

7

Nguyễn Thìn Hùng

CHỈ HỦY QS

0915416005

8

Lê Văn Thạo

CT CCB

01298021395

9

Nguyễn Thế Nguyên

CT HND

 

10

Dương Văn Tuyên

CT HỘI KH

01236531329

11

Trần Văn Minh

CC ĐC

 

12

Hoàng Văn Tùng

CC VH

0886228171

13

Lê Thị Hường

CC KT NS

01298021263

14

Lê Khắc Giới

THỦ QUỸ

 

15

Lê Văn Vỹ

CC TP

01298008075

16

Lê Thị Thoa

CC ĐC MT

0886217067

17

Lê Thọ Thuật

PCT HCCB

0888514232

18

Lường Quang Tiến

ĐÀI TT

 

19

Đới Văn Phương

CC TDTT

 

20

Nguyễn Ngọc Tập

CT HCT

 

21

Lê Văn Sức

TT1

0886219663

22

Nguyễn Văn Thắm

BTCB T1

0886225023

23

Phạm Ngọc Thắng

BTCB T2

0886219521

24

Phạm Thị Tuyết

BTCBT3

0886224523

25

Lê Văn Long

BTCBT4

0911252298

26

Ninh Thị Hằng

BTCBT5

0886220987

27

Lê Văn Lam

BTCBT6

0941681615

28

Trịnh Duy Sâm

BTCBT7

01298022448

29

Lường Thanh Tuấn

BTCBT8

0899648328

30

Nguyễn Thìn Nhã

TT2

01295944963

31

Nguyễn Anh Văn

TT3

0886219079

32

Lê Văn Ban

TT4

01295945285

33

Nguyễn Ngọc Hợp

TT5

0886220365

34

Trần Văn Tám

TT6

01295947382

35

Lê Văn Giáp

TT7

0886227719

36

Lê Thị Lan Phương

CS XÃ

01297996456

37

Nguyễn Thìn Tâm

GD HTX

0912331727

38

Nguyễn Thị Bích

HPN

0947129270

39

Đàm Thị Giang

BTCB TRƯỜNG

01295469398