Xã Thọ Tân thuộc huyện Thọ Xuân ngày xưa, được thành lập từ ngày 12 tháng 6 năm 1954 Theo Quyết định số 12 ngày 12/6/1954 của Chủ tịch UB hành chính tỉnh Thanh.

Ngày 01/01/2020 00:00:00