Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
93
Hôm qua:
55
Tuần này:
148
Tháng này:
2051
Tất cả:
115308

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔNVÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Ngày 28/09/2020 10:43:31

ĐƠN VỊ:XÃ THỌ TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                                Thọ Tân, ngày 22 tháng  9  năm 2020


 

ĐĂNG KÝ

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

Stt

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ Email

Cơ quan

Di động

1

Lê Đình Thương

CT.UBND xã

 

0972645668

Ledinhthuongct1966

@gmail.com

 

     

...

 

 

 

 

 

 

                                                                                                CHỦ TỊCH UBND XÃ

                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

 

 

                                                                                                    Lê Đình Thương

  

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔNVÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Đăng lúc: 28/09/2020 10:43:31 (GMT+7)

ĐƠN VỊ:XÃ THỌ TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                                Thọ Tân, ngày 22 tháng  9  năm 2020


 

ĐĂNG KÝ

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

Stt

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ Email

Cơ quan

Di động

1

Lê Đình Thương

CT.UBND xã

 

0972645668

Ledinhthuongct1966

@gmail.com

 

     

...

 

 

 

 

 

 

                                                                                                CHỦ TỊCH UBND XÃ

                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

 

 

                                                                                                    Lê Đình Thương