Đăng lúc 1 năm trước · 20 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 23 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 34 lượt xem
Đăng lúc 6 năm trước · 389 lượt xem
Đăng lúc 6 năm trước · 460 lượt xem
Đăng lúc 6 năm trước · 412 lượt xem
Đăng lúc 6 năm trước · 485 lượt xem

Luật Đất Đai

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng lúc 6 năm trước · 449 lượt xem