Bài tuyên truyền chuyển đổi số - Nâng tầm cuộc sống

Ngày 13/06/2024 08:40:38

Tỉnh Thanh Hóa đang từng bước cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc thay đổi nhận thức của cán bộ trước khi bắt tay vào các công việc cụ thể của quá trình chuyển đổi số.


z3744524773977_bb4dda220c1f4a0d75968fcec252959c.jpg

 

Kính thưa bà con nhân dân

Trong thời gian gần đây, khái niệm "chuyển đổi số" được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Vậy chuyển đổi số là gì và có tầm quan trọng như thế nào?

Thưa bà con, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể, toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành.

Trong "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đã khẳng định: "Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số", "Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức”. Tỉnh Thanh Hóa đang từng bước cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc thay đổi nhận thức của cán bộ trước khi bắt tay vào các công việc cụ thể của quá trình chuyển đổi số.

Hiện toàn xã có 19 công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm trong lĩnh vực CNTT thuộc Đảng ủy, Thường trực HĐND, MTTQ, các ngành đoàn thể và công chức UBND cùng các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã và đang thực hiên các bước tham gia chuyển đổi số và chính mỗi người dân xã Thọ Tân cũng đang thực hiện xã hội số, số hóa trong sản xuất, trong sinh hoạt hàng ngày. Trên địa bàn xã đã thành lập 6 Tổ công nghệ số cộng đồng  tại các thôn thành viên tham gia; nhiệm vụ của các Tổ chuyển đổi số là tuyên truyền về chuyển đổi số, triển khai cài đặt, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng, nền tảng số cho người dân trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch của UBND xã,  các tổ chuyển đổi số cộng đồng đã chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hỗ trợ người dân tốt hơn thông qua việc cung cấp các dịch vụ công, các kênh giao tiếp, phản ánh hiện trường được triển khai tại thôn; hàng hóa nông sản của bà con nhân dân sẽ được nhiều người biết đến hơn thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm lên các kênh thông tin, sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường, tăng doanh số; hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân được cải thiện khi triển khai kênh khám chữa bệnh từ xa, kết nối Trạm y tế xã với các bệnh viện tuyến trên.

Việc xây dựng thí điểm mô hình chuyển đổi số tại xã nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích thuận lợi nhất.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tới tất cả các địa phương. Với sự chủ động vào cuộc, bắt tay vào làm từ những việc nhỏ nhất, khắc phục những khó khăn về hạ tầng, nhân lực, xã đã và đang tạo ra những thay đổi bước đầu trong nhận thức và hành động của người dân trong thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã.

Chuyển đổi số có thể giúp xóa khoảng cách địa lý, mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, mang lại một loạt những tiến bộ lớn về chất lượng cuộc sống. Người dân có thể sống khỏe mạnh hơn nhờ các hình thức chăm sóc y tế kịp thời, vui vẻ hơn với các hình thức giải trí đa dạng và an toàn hơn.

Chuyển đổi số là thay đổi cách nghĩ, cách làm và cách sống; vì vậy!  Mỗi người dân chúng ta ngay hôm nay, hãy tích cực tham gia vào công tác chuyển đổi số. Chúng ta hãy là những tuyên truyền viên tích cực để góp phần đưa quê hương, đất nước lên một tầm cao mới theo kịp xu thế phát triển của thời đại./.

  

Bài tuyên truyền chuyển đổi số - Nâng tầm cuộc sống

Đăng lúc: 13/06/2024 08:40:38 (GMT+7)

Tỉnh Thanh Hóa đang từng bước cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc thay đổi nhận thức của cán bộ trước khi bắt tay vào các công việc cụ thể của quá trình chuyển đổi số.


z3744524773977_bb4dda220c1f4a0d75968fcec252959c.jpg

 

Kính thưa bà con nhân dân

Trong thời gian gần đây, khái niệm "chuyển đổi số" được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Vậy chuyển đổi số là gì và có tầm quan trọng như thế nào?

Thưa bà con, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể, toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành.

Trong "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đã khẳng định: "Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số", "Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức”. Tỉnh Thanh Hóa đang từng bước cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc thay đổi nhận thức của cán bộ trước khi bắt tay vào các công việc cụ thể của quá trình chuyển đổi số.

Hiện toàn xã có 19 công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm trong lĩnh vực CNTT thuộc Đảng ủy, Thường trực HĐND, MTTQ, các ngành đoàn thể và công chức UBND cùng các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã và đang thực hiên các bước tham gia chuyển đổi số và chính mỗi người dân xã Thọ Tân cũng đang thực hiện xã hội số, số hóa trong sản xuất, trong sinh hoạt hàng ngày. Trên địa bàn xã đã thành lập 6 Tổ công nghệ số cộng đồng  tại các thôn thành viên tham gia; nhiệm vụ của các Tổ chuyển đổi số là tuyên truyền về chuyển đổi số, triển khai cài đặt, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng, nền tảng số cho người dân trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch của UBND xã,  các tổ chuyển đổi số cộng đồng đã chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hỗ trợ người dân tốt hơn thông qua việc cung cấp các dịch vụ công, các kênh giao tiếp, phản ánh hiện trường được triển khai tại thôn; hàng hóa nông sản của bà con nhân dân sẽ được nhiều người biết đến hơn thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm lên các kênh thông tin, sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường, tăng doanh số; hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân được cải thiện khi triển khai kênh khám chữa bệnh từ xa, kết nối Trạm y tế xã với các bệnh viện tuyến trên.

Việc xây dựng thí điểm mô hình chuyển đổi số tại xã nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích thuận lợi nhất.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tới tất cả các địa phương. Với sự chủ động vào cuộc, bắt tay vào làm từ những việc nhỏ nhất, khắc phục những khó khăn về hạ tầng, nhân lực, xã đã và đang tạo ra những thay đổi bước đầu trong nhận thức và hành động của người dân trong thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã.

Chuyển đổi số có thể giúp xóa khoảng cách địa lý, mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, mang lại một loạt những tiến bộ lớn về chất lượng cuộc sống. Người dân có thể sống khỏe mạnh hơn nhờ các hình thức chăm sóc y tế kịp thời, vui vẻ hơn với các hình thức giải trí đa dạng và an toàn hơn.

Chuyển đổi số là thay đổi cách nghĩ, cách làm và cách sống; vì vậy!  Mỗi người dân chúng ta ngay hôm nay, hãy tích cực tham gia vào công tác chuyển đổi số. Chúng ta hãy là những tuyên truyền viên tích cực để góp phần đưa quê hương, đất nước lên một tầm cao mới theo kịp xu thế phát triển của thời đại./.