Hướng dẫn đăng ký đăng nhập VNPT SmartCA sử dụng cho cổng dịch vụ công

Ngày 28/06/2024 14:21:49

Cách 1: dùng điện thoại quét mã QR để xem video hướng dẫn

A qr code with a dinosaur

Description automatically generated

Cách 2: Thao tác như tài liệu phía dưới

Bước 1: Tải ứng dụng VNPT SmartCA trên CH Play hoặc Appstore

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387894.html 

Bước 2: Chọn gói cước Người dùng chọn gói dịch vụ theo nhu cầu sử dụng.

Gói Không giới hạn lượt ký: Dành cho các khách hàng cá nhân nhu cầu sử dụng ký số nhiều, thường xuyên sử dụng, thực hiện các giao dịch có yêu cầu ký số.

Gói Giới hạn lượt ký: Dành cho các khách hàng có nhu cầu ký số tần suất không thường xuyên, chỉ khi có nhu cầu thì mới đăng ký mua lượt ký. Người dùng tải app SmartCA, chọn chức năng Đăng ký chứng thư số. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách gói dịch vụ SmartCA. 

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387895.html 

Người dùng click vào gói dịch vụ Chứng thư số theo lượt ký. Chọn vào ô Miễn phí  và click nút Tiếp tục. Hệ thống chuyển sang giao diện màn hình Nhập thông tin đăng ký chứng thư số.

Bước 3Nhập thông tin đăng ký chứng thư số

Người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin đang hiển thị trên App. 

*Lưu ý: Nhập đúng họ tên và số CCCD như trên giấy tờ. Bao gồm vị trí các dấu trên họ tên. Click nút Tiếp tục

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387896.html 

Thông tin người sở hữu chứng thư số:  

                      Họ tên: nhập đúng theo họ tên trên giấy tờ CCCD/CMND

                      Số CCCD/CMND: nhập đúng số CCCD/CMND như trên giấy tờ

                      Loại giấy tờ chứng thực: chọn loại giấy tờ tương ứng

                      Quốc tịch: Mặc định Việt Nam

                      Ngày cấp: chọn ngày cấp theo ngày cấp trên giấy tờ Nơi cấp: nhập nơi cấp theo đúng nơi cấp trên giấy tờ Thông tin liên hệ:  

                      Email: nhập đúng email để nhận mã kích hoạt SmartCA, hợp đồng điện tử và hóa đơn dịch vụ (nếu có). Trong trường hợp chưa có email thì tạo mới một email để nhập vào.

                      Số điện thoại: Nhập đúng số điện thoại thường xuyên sử dụng để nhận được mã kích hoạt SmartCA.

Địa chỉ liên hệ:

                      Tỉnh/Thành phố: Bắt buộc chọn Tỉnh Thanh Hóa

Nhập mã người giới thiệu: là mã HRM (ví dụ: THA000483)

 

Bước 4Giao diện Kích hoạt và nộp hồ sơ

Nhập thông tin kích hoạt Hệ thống thực hiện gửi mã kích hoạt SmartCA qua sms/email của người dùng.

Người dùng click nút Kích hoạt tài khoản. Hệ thống hiển thị giao diện Kích hoạt tài khoản. 

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387897.html 

Người dùng thực hiện nhập thông tin như yêu cầu trên app và click nút Tiếp theo. Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu đúng thông tin chuyển sang giao diện nộp hồ sơ giấy tờ Trường hợp sai thông tin (số giấy tờ, mã kích hoạt) người dùng kiểm tra và nhập lại đúng thông tin SmartCA đã gửi về mail/sms. Chụp ảnh giấy tờ và xác minh khuôn mặt  App SmartCA hiển thị nội dung hướng dẫn chụp giấy tờ. Click nút Tiếp theo để bắt đầu quá trình quay góc cạnh và chụp ảnh giấy tờ.

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387898.html 

Người dùng xem hướng dẫn và thực hiện quay góc cạnh giấy tờ như hướng dẫn trong video.

Lưu ýBắt buộc quay góc cạnh giấy tờ từ mặt trước ra mặt sau trước khi chụp ảnh mặt trước, mặt sau.

Người dùng thực hiện chụp ảnh mặt trước, chụp ảnh mặt sau như hướng dẫn trên app

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387899.html 

Click nút Tiếp theo để chuyển bước Quay video khuôn mặt Click nút Chụp lại để thực hiện lại bước chụp ảnh giấy tờ Người dùng thực hiện xác thực khuôn mặt xa gần, đảm bảo khuôn mặt vừa khung hình trên app.

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387900.html 

Sau khi hoàn tất các bước chụp ảnh, quay video, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra xác thực hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển bước ký hợp đồng điện tử

Nếu hồ sơ không hợp lệ: hệ thống chuyển về màn hình Nhập thông tin kích hoạt, người dùng nhập lại thông tin và thực hiện lại eKYC.

Lưu ý: chỉ được phép eKYC sai tối đa 03 lần.

Ký hợp đồng điện tử

Người dùng tích chọn Tôi đồng ý và click Bắt đầu Ký điện tử

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387901.html 

Nhập OTP được gửi về sms và vẽ chữ ký điện tử. Cuối cùng Click nút Kết thúc.

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387902.html 

Chờ duyệt cấp chứng thư số

Nhập mã PIN và chờ Duyệt cấp chứng thư số

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387903.html 

Bước 5:  Ký Biên bản nghiệm thu

Sau khi VNPT Thẩm định và Duyệt hồ sơ cấp chứng thư số, app SmartCA sẽ hiển thị thông báo Đã duyệt cấp chứng thư số.  Click nút Xác nhận ký số và nhập mã PIN hoặc sử dụng sinh trắc học để ký xác nhận nghiệm thu. Click nút Xem tài liệu để xem thông tin chứng thư số.

Lưu ý, nếu dừng ở bước ¾ quá lâu ko qua bước 4/4 thì liên hệ với nhân viên VNPT tại địa phương để xác thực qua bước.

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387904.html

  

Hướng dẫn đăng ký đăng nhập VNPT SmartCA sử dụng cho cổng dịch vụ công

Đăng lúc: 28/06/2024 14:21:49 (GMT+7)

Cách 1: dùng điện thoại quét mã QR để xem video hướng dẫn

A qr code with a dinosaur

Description automatically generated

Cách 2: Thao tác như tài liệu phía dưới

Bước 1: Tải ứng dụng VNPT SmartCA trên CH Play hoặc Appstore

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387894.html 

Bước 2: Chọn gói cước Người dùng chọn gói dịch vụ theo nhu cầu sử dụng.

Gói Không giới hạn lượt ký: Dành cho các khách hàng cá nhân nhu cầu sử dụng ký số nhiều, thường xuyên sử dụng, thực hiện các giao dịch có yêu cầu ký số.

Gói Giới hạn lượt ký: Dành cho các khách hàng có nhu cầu ký số tần suất không thường xuyên, chỉ khi có nhu cầu thì mới đăng ký mua lượt ký. Người dùng tải app SmartCA, chọn chức năng Đăng ký chứng thư số. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách gói dịch vụ SmartCA. 

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387895.html 

Người dùng click vào gói dịch vụ Chứng thư số theo lượt ký. Chọn vào ô Miễn phí  và click nút Tiếp tục. Hệ thống chuyển sang giao diện màn hình Nhập thông tin đăng ký chứng thư số.

Bước 3Nhập thông tin đăng ký chứng thư số

Người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin đang hiển thị trên App. 

*Lưu ý: Nhập đúng họ tên và số CCCD như trên giấy tờ. Bao gồm vị trí các dấu trên họ tên. Click nút Tiếp tục

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387896.html 

Thông tin người sở hữu chứng thư số:  

                      Họ tên: nhập đúng theo họ tên trên giấy tờ CCCD/CMND

                      Số CCCD/CMND: nhập đúng số CCCD/CMND như trên giấy tờ

                      Loại giấy tờ chứng thực: chọn loại giấy tờ tương ứng

                      Quốc tịch: Mặc định Việt Nam

                      Ngày cấp: chọn ngày cấp theo ngày cấp trên giấy tờ Nơi cấp: nhập nơi cấp theo đúng nơi cấp trên giấy tờ Thông tin liên hệ:  

                      Email: nhập đúng email để nhận mã kích hoạt SmartCA, hợp đồng điện tử và hóa đơn dịch vụ (nếu có). Trong trường hợp chưa có email thì tạo mới một email để nhập vào.

                      Số điện thoại: Nhập đúng số điện thoại thường xuyên sử dụng để nhận được mã kích hoạt SmartCA.

Địa chỉ liên hệ:

                      Tỉnh/Thành phố: Bắt buộc chọn Tỉnh Thanh Hóa

Nhập mã người giới thiệu: là mã HRM (ví dụ: THA000483)

 

Bước 4Giao diện Kích hoạt và nộp hồ sơ

Nhập thông tin kích hoạt Hệ thống thực hiện gửi mã kích hoạt SmartCA qua sms/email của người dùng.

Người dùng click nút Kích hoạt tài khoản. Hệ thống hiển thị giao diện Kích hoạt tài khoản. 

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387897.html 

Người dùng thực hiện nhập thông tin như yêu cầu trên app và click nút Tiếp theo. Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu đúng thông tin chuyển sang giao diện nộp hồ sơ giấy tờ Trường hợp sai thông tin (số giấy tờ, mã kích hoạt) người dùng kiểm tra và nhập lại đúng thông tin SmartCA đã gửi về mail/sms. Chụp ảnh giấy tờ và xác minh khuôn mặt  App SmartCA hiển thị nội dung hướng dẫn chụp giấy tờ. Click nút Tiếp theo để bắt đầu quá trình quay góc cạnh và chụp ảnh giấy tờ.

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387898.html 

Người dùng xem hướng dẫn và thực hiện quay góc cạnh giấy tờ như hướng dẫn trong video.

Lưu ýBắt buộc quay góc cạnh giấy tờ từ mặt trước ra mặt sau trước khi chụp ảnh mặt trước, mặt sau.

Người dùng thực hiện chụp ảnh mặt trước, chụp ảnh mặt sau như hướng dẫn trên app

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387899.html 

Click nút Tiếp theo để chuyển bước Quay video khuôn mặt Click nút Chụp lại để thực hiện lại bước chụp ảnh giấy tờ Người dùng thực hiện xác thực khuôn mặt xa gần, đảm bảo khuôn mặt vừa khung hình trên app.

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387900.html 

Sau khi hoàn tất các bước chụp ảnh, quay video, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra xác thực hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ: chuyển bước ký hợp đồng điện tử

Nếu hồ sơ không hợp lệ: hệ thống chuyển về màn hình Nhập thông tin kích hoạt, người dùng nhập lại thông tin và thực hiện lại eKYC.

Lưu ý: chỉ được phép eKYC sai tối đa 03 lần.

Ký hợp đồng điện tử

Người dùng tích chọn Tôi đồng ý và click Bắt đầu Ký điện tử

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387901.html 

Nhập OTP được gửi về sms và vẽ chữ ký điện tử. Cuối cùng Click nút Kết thúc.

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387902.html 

Chờ duyệt cấp chứng thư số

Nhập mã PIN và chờ Duyệt cấp chứng thư số

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387903.html 

Bước 5:  Ký Biên bản nghiệm thu

Sau khi VNPT Thẩm định và Duyệt hồ sơ cấp chứng thư số, app SmartCA sẽ hiển thị thông báo Đã duyệt cấp chứng thư số.  Click nút Xác nhận ký số và nhập mã PIN hoặc sử dụng sinh trắc học để ký xác nhận nghiệm thu. Click nút Xem tài liệu để xem thông tin chứng thư số.

Lưu ý, nếu dừng ở bước ¾ quá lâu ko qua bước 4/4 thì liên hệ với nhân viên VNPT tại địa phương để xác thực qua bước.

http://trieuson.gov.vn/file/download/637387904.html