Tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

Ngày 30/01/2024 08:42:55

Ngày 20/12/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 298/KH-UBND về việc Chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của bản kế hoạch là tiếp tục duy trì và hoàn thiện hạ tầng, phát triển các hệ thống thông tin, dữ liệu mở, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền số bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

 

https://chuyendoiso.thanhhoa.gov.vn/upload/images/2023/12/thanh-hoa.jpg

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ TT&TT thăm quan các gian hàng tại Triển lãm các sản phẩm, giải pháp, mô hình chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

Về mục tiêu cụ thể, kế hoạch nêu chi tiết theo từng lĩnh vực, gồm:

Hạ tầng số: Phấn đấu 25% hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây.

Tiếp tục duy trì hạ tầng kỹ thuật phục vụ hệ thống Hội nghị trực tuyến đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền và kết nối với hệ thống Hội nghị trực tuyến quốc gia. Tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet băng rộng đạt trên 85%. Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT); triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu: điện; tài nguyên môi trường; an ninh-trật tự; kiểm soát mực nước hồ đập.

Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước: Tiếp tục duy trì đảm bảo 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường mạng (trừ văn bản có hồ sơ mật theo quy định). 30% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Phấn đấu 240 xã, phường, thị trấn được công nhận chuyển đổi số cấp xã và ít nhất 1 huyện được công nhận chuyển đổi số cấp huyện. 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 100% cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các khóa học về chuyển đổi số trên nền tảng đào tạo trực tuyến đại trà.

Ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp: 100% các TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và được cung cấp trên các phương tiện truy cập khác nhau. 100% người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất. 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC. 20% TTHC của các cơ quan nhà nước được cắt giảm so với hiện nay.

Phát triển Kinh tế số: Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 50%. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 50%.

Thúc đẩy xây dựng Xã hội số: 50% dân số trưởng thành có chữ ký số; 70% người dân sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. 90% trường tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn.

Bảo đảm an toàn thông tin: Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai đồng bộ, toàn diện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, trọng tâm là bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, trong đó 100% các cơ quan, đơn vị được phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin phải triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ, 100% các cơ quan nhà nước gán nhãn tín nhiệm mạng trên cổng/trang thông tin điện tử. Mở rộng hoạt động hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị và kết nối tập trung đến Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng diện rộng trên địa bàn tỉnh, duy trì ổn định kết nối và chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo quy định. Tổ chức diễn tập thực chiến tối thiểu 1 lần/năm đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

                                         Theo https://chuyendoiso.thanhhoa.gov.vn/ 

Tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

Đăng lúc: 30/01/2024 08:42:55 (GMT+7)

Ngày 20/12/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 298/KH-UBND về việc Chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của bản kế hoạch là tiếp tục duy trì và hoàn thiện hạ tầng, phát triển các hệ thống thông tin, dữ liệu mở, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền số bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

 

https://chuyendoiso.thanhhoa.gov.vn/upload/images/2023/12/thanh-hoa.jpg

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ TT&TT thăm quan các gian hàng tại Triển lãm các sản phẩm, giải pháp, mô hình chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

Về mục tiêu cụ thể, kế hoạch nêu chi tiết theo từng lĩnh vực, gồm:

Hạ tầng số: Phấn đấu 25% hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây.

Tiếp tục duy trì hạ tầng kỹ thuật phục vụ hệ thống Hội nghị trực tuyến đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền và kết nối với hệ thống Hội nghị trực tuyến quốc gia. Tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet băng rộng đạt trên 85%. Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT); triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu: điện; tài nguyên môi trường; an ninh-trật tự; kiểm soát mực nước hồ đập.

Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước: Tiếp tục duy trì đảm bảo 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường mạng (trừ văn bản có hồ sơ mật theo quy định). 30% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Phấn đấu 240 xã, phường, thị trấn được công nhận chuyển đổi số cấp xã và ít nhất 1 huyện được công nhận chuyển đổi số cấp huyện. 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 100% cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các khóa học về chuyển đổi số trên nền tảng đào tạo trực tuyến đại trà.

Ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp: 100% các TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và được cung cấp trên các phương tiện truy cập khác nhau. 100% người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất. 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC. 20% TTHC của các cơ quan nhà nước được cắt giảm so với hiện nay.

Phát triển Kinh tế số: Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 50%. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 50%.

Thúc đẩy xây dựng Xã hội số: 50% dân số trưởng thành có chữ ký số; 70% người dân sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. 90% trường tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn.

Bảo đảm an toàn thông tin: Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai đồng bộ, toàn diện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, trọng tâm là bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, trong đó 100% các cơ quan, đơn vị được phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin phải triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ, 100% các cơ quan nhà nước gán nhãn tín nhiệm mạng trên cổng/trang thông tin điện tử. Mở rộng hoạt động hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị và kết nối tập trung đến Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng diện rộng trên địa bàn tỉnh, duy trì ổn định kết nối và chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo quy định. Tổ chức diễn tập thực chiến tối thiểu 1 lần/năm đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

                                         Theo https://chuyendoiso.thanhhoa.gov.vn/