Công đoàn xã Thọ Tân đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 12/04/2023 15:59:02Sáng ngày 6/4/2023 Công đoàn xã Thọ Tân đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự đại hội có đồng chí: Hoàng Văn Huy - Chủ tịch LĐLĐ huyện; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thọ Tân; đại diện công đoàn khối cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Công đoàn xã Thọ Tân có 19 đoàn viên.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

     Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, nhưng Công đoàn xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra.

     Hàng năm Công đoàn đã chủ động phối hợp với UBND xã tổ chức tốt Hội nghị CBCC; công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên và người thân của đoàn viên khi ốm đau, hiếu hỷ luôn được công đoàn quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, chúc mừng số tiền trên 30 triệu đồng. Tổ chức tết sum vầy và trao quà tết cho đoàn viên với số tiền là 20 triệu đồng. Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, xây dựng các loại quỹ được 100% cán bộ đoàn viên tham gia: Trong 5 năm đã vận động ủng hộ quỹ Mái ấm công đoàn, Hỗ trợ đoàn viên CNVCLĐ công đoàn Thanh Hóa với số tiền 10 triệu đồng, quỹ từ thiện nhân đạo do Mặt trặn tổ quốc phát động với số tiền trên 20 triệu đồng, phối hợp với hội chữ thập đỏ vận động đoàn viên tham gia hiến máu đều đủ và vượt chỉ tiêu huyện giao hàng năm...

     Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên đến đoàn viên, NLĐ được quan tâm. Công đoàn xã đã phát động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua với tinh thần "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả". Trọng tâm là các phong trào hướng vào mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh",...Các phong trào sáng, xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà luôn được quan tâm, các đoàn viên tham gia hỗ trợ các thôn ngày công lao động, cùng với Ban công tác mặt trận các thôn vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã được chuẩn hóa với 19/19 đồng chí có trình độ Đại học. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và phát triển đảng viên đều được Công đoàn xã triển khai thực hiện tốt. Hàng năm, Công đoàn xã được LĐLĐ huyện xếp loại HTXSNV.

      Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Công đoàn xã Thọ Tân, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.


     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí: Hoàng Văn Huy  - Chủ tịch LĐLĐ huyện và đồng chí: Hoàng Mỹ Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở xã Thọ Tân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm để Công đoàn xã đưa vào thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

     Với khẩu hiệu hành động đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Công đoàn xã Thọ Tân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

     Trên tinh thần tập trung và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn xã Thọ Tân khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí, đồng: Trịnh Duy Khương được bầu tái giữ chức Chủ tịch Công đoàn xã Thọ Tân, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

                                                                                       Hoàng Tùng-CC.VHXH

  

Công đoàn xã Thọ Tân đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đăng lúc: 12/04/2023 15:59:02 (GMT+7)Sáng ngày 6/4/2023 Công đoàn xã Thọ Tân đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự đại hội có đồng chí: Hoàng Văn Huy - Chủ tịch LĐLĐ huyện; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thọ Tân; đại diện công đoàn khối cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Công đoàn xã Thọ Tân có 19 đoàn viên.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

     Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, nhưng Công đoàn xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra.

     Hàng năm Công đoàn đã chủ động phối hợp với UBND xã tổ chức tốt Hội nghị CBCC; công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên và người thân của đoàn viên khi ốm đau, hiếu hỷ luôn được công đoàn quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, chúc mừng số tiền trên 30 triệu đồng. Tổ chức tết sum vầy và trao quà tết cho đoàn viên với số tiền là 20 triệu đồng. Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, xây dựng các loại quỹ được 100% cán bộ đoàn viên tham gia: Trong 5 năm đã vận động ủng hộ quỹ Mái ấm công đoàn, Hỗ trợ đoàn viên CNVCLĐ công đoàn Thanh Hóa với số tiền 10 triệu đồng, quỹ từ thiện nhân đạo do Mặt trặn tổ quốc phát động với số tiền trên 20 triệu đồng, phối hợp với hội chữ thập đỏ vận động đoàn viên tham gia hiến máu đều đủ và vượt chỉ tiêu huyện giao hàng năm...

     Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên đến đoàn viên, NLĐ được quan tâm. Công đoàn xã đã phát động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua với tinh thần "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả". Trọng tâm là các phong trào hướng vào mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh",...Các phong trào sáng, xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà luôn được quan tâm, các đoàn viên tham gia hỗ trợ các thôn ngày công lao động, cùng với Ban công tác mặt trận các thôn vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã được chuẩn hóa với 19/19 đồng chí có trình độ Đại học. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và phát triển đảng viên đều được Công đoàn xã triển khai thực hiện tốt. Hàng năm, Công đoàn xã được LĐLĐ huyện xếp loại HTXSNV.

      Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Công đoàn xã Thọ Tân, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.


     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí: Hoàng Văn Huy  - Chủ tịch LĐLĐ huyện và đồng chí: Hoàng Mỹ Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở xã Thọ Tân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm để Công đoàn xã đưa vào thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

     Với khẩu hiệu hành động đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Công đoàn xã Thọ Tân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

     Trên tinh thần tập trung và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn xã Thọ Tân khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí, đồng: Trịnh Duy Khương được bầu tái giữ chức Chủ tịch Công đoàn xã Thọ Tân, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Triệu Sơn, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

                                                                                       Hoàng Tùng-CC.VHXH