Thư kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Ngày 24/06/2024 14:35:37

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "Tương thân, tương ái" của dân tộc; trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã tích cực, hưởng ứng, ủng hộ cả về vật chật và tinh thần, giúp đỡ hàng nghìn hộ nghèo, gia đình còn khó khăn trong huyện có thêm nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn gần 100 hộ, đời sống còn khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở, trong khi điều kiện nguồn lực của Nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình còn khó khăn trong toàn huyện.

Hưởng ứng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, phấn đấu mọi người dân Triệu Sơn có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống và thoát nghèo bền vững. Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", cùng chung ủng hộ kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện Cuộc vận động với ý nghĩa nhân văn này, huyện Triệu Sơn cam kết quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch.

          Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Bắt đầu từ ngày 15/4/2024 đến ngày 30/9/2025

          Hình thức ủng hộ: Bằng tiền mặt hoặc đăng ký xây dựng nhà theo địa chỉ.

          Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ vì người nghèo huyện Triệu Sơn. Số tài khoản 1000007061607260 tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Triệu Sơn hoặc đăng ký ủng hộ xây nhà trực tiếp cho đối tượng tại cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn, địa chỉ số 688, đường Lê Thái Tổ, Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

                                                          Trân trọng cảm ơn!

                             T/M HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM

                                                                HUYỆN TRIỆU SƠN

 

                                                        

                                                                     Lê Văn Tuấn

                                                       Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

  

Thư kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 24/06/2024 14:35:37 (GMT+7)

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "Tương thân, tương ái" của dân tộc; trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã tích cực, hưởng ứng, ủng hộ cả về vật chật và tinh thần, giúp đỡ hàng nghìn hộ nghèo, gia đình còn khó khăn trong huyện có thêm nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn gần 100 hộ, đời sống còn khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở, trong khi điều kiện nguồn lực của Nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình còn khó khăn trong toàn huyện.

Hưởng ứng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, phấn đấu mọi người dân Triệu Sơn có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống và thoát nghèo bền vững. Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", cùng chung ủng hộ kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện Cuộc vận động với ý nghĩa nhân văn này, huyện Triệu Sơn cam kết quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch.

          Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Bắt đầu từ ngày 15/4/2024 đến ngày 30/9/2025

          Hình thức ủng hộ: Bằng tiền mặt hoặc đăng ký xây dựng nhà theo địa chỉ.

          Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ vì người nghèo huyện Triệu Sơn. Số tài khoản 1000007061607260 tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Triệu Sơn hoặc đăng ký ủng hộ xây nhà trực tiếp cho đối tượng tại cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn, địa chỉ số 688, đường Lê Thái Tổ, Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

                                                          Trân trọng cảm ơn!

                             T/M HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM

                                                                HUYỆN TRIỆU SƠN

 

                                                        

                                                                     Lê Văn Tuấn

                                                       Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy