Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Ngày 01/07/2024 14:30:15

       Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân, nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng này chịu sự quản lý trực tiếp của UBND và sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của công an cấp xã.

         Thực hiện kế hoạch số: 205/KH- UBND ngày 24/6/2024 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, sáng ngày 01/7/2024, tại hội trường xã , UBND xã Thọ Tân tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn xã, về tham dự buổi lễ có Đ/c: Hoàng Mỹ Phước BT.ĐU- CT.HĐND xã, Đ/c: Trần Thị Hương PBT Trực Đảng, Đ/c: Lê Đình Thương PBT. ĐU- CT. UBND xã, các Đ/c đại diện TTr. ĐU, HĐND, UNND, MTTQ, các thành viên BCĐ ANTT xã, cán bộ chiến sỹ Công An xã, các thành viên đăng ký tham gia ( Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã).

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt:

                                           Hoàng Tùng -CCVHXH

 

  

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Đăng lúc: 01/07/2024 14:30:15 (GMT+7)

       Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân, nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng này chịu sự quản lý trực tiếp của UBND và sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của công an cấp xã.

         Thực hiện kế hoạch số: 205/KH- UBND ngày 24/6/2024 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, sáng ngày 01/7/2024, tại hội trường xã , UBND xã Thọ Tân tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn xã, về tham dự buổi lễ có Đ/c: Hoàng Mỹ Phước BT.ĐU- CT.HĐND xã, Đ/c: Trần Thị Hương PBT Trực Đảng, Đ/c: Lê Đình Thương PBT. ĐU- CT. UBND xã, các Đ/c đại diện TTr. ĐU, HĐND, UNND, MTTQ, các thành viên BCĐ ANTT xã, cán bộ chiến sỹ Công An xã, các thành viên đăng ký tham gia ( Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã).

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt:

                                           Hoàng Tùng -CCVHXH