Xã Thọ Tân đã khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ 2 – thứ 4

Ngày 19/04/2023 08:52:01

Sáng ngày 19/3, Tại Hội trường UBND xã, UBND xã Thọ Tân đã khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ 2 - thứ 4 (gọi tắt là lực lượng DQ tại chỗ và DQ cơ động).

 

Toàn cảnh lớp tập huấn.

       Dự chỉ đạo và tham gia lên lớp huấn luyện có đồng chí Hoàng Mỹ Phước - Bí thư đảng uỷ - chủ tịch HDND xã; đồng chí Trần Thị Hương - Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Đình Thương - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân xã Thọ Tân.

Đ/c: Lê Đình Thương  - PBT-CT.UBND xã phát biểu khai mạc.

      Phát biểu khai mạc huấn luyện, đồng chí Lê Đình Thương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, quán triệt các đồng chí dân quân thực hiện nghiêm Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Làm tốt công tác chuẩn bị, tập trung huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, tình hình thực tiển địa phương, duy trì nghiêm kỷ luật. Trong thời gian huấn luyện các đồng chí dân quân phải nắm chắc nội dung kỹ, chiến thuật để vận dụng nội dung đã học vào hoạt động thực tiễn tại địa phương; Ban Chỉ huy quân sự xã quản lý quân số, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị dụng cụ đồ học và vũ khí trang bị.

Dân quân là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly khỏi sản xuất, công tác. Là lực lượng bảo vệ Đảng , Nhà nước, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Là lực lượng thường trực trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là lực lượng chủ chốt trong công tác phòng thủ dân sự như: phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứ nạn, cứu hộ và phồng chống cháy rừng...

Việc tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ hai, thứ tư nhằm mục đích:

Một là:  Để cho cán bộ chiến sỹ nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ; từng bước nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, phòng thủ dân sự có liên quan; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới;

Hai là: Từng bước sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị; vũ khí tự tạo; nắm vững nguyên tắc chiến thuật phân đội dân quân tự vệ theo biên chế gắn với địa bàn hoạt động, vận dụng sáng tạo trong xử trí tình huống, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu;

Ba là: Có khả năng độc lập chiến đấu, phối hợp chiến đấu, phục vụ chiến đấu và xử trí các tình huống, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và hoạt động khác ở địa phương, cơ sở. Đối với dân quân cơ động, dân quân tại chỗ sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài được trang bị, vũ khí tự tạo, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ mục tiêu tại chỗ, mục tiêu được giao, phối hợp với lực lượng liên quan xử trí các tình huống, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Đ/c: Hoàng Mỹ Phước  - BT Đảng bộ, Chủ tịch HĐND - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, phát biểu chỉ đạo.

Sau nội dung khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ 2, thứ 4 của ban tổ chức, đồng chí Hoàng Mỹ Phước  - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, đã lên lớp nội dung Giáo dục chính trị về Công tác tuyên truyền vận động nhân dân của Dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương.

Lớp huấn luyện, giúp cho các chiến sĩ hiểu được vai trò, vị trí nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Qua đó trang bị cho lực lượng (DQTV) về trình độ, kỹ năng, kỹ thuật chiến đấu cơ bản làm cơ sở để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chiến đấu của lực lượng DQTV cấp cơ sở.

Trên tinh thần chủ đạo của lớp huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023 cần đạt là "Đoàn kết tốt, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối"./.

                                                         Hoàng Tùng -CCVHXH

  

Xã Thọ Tân đã khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ 2 – thứ 4

Đăng lúc: 19/04/2023 08:52:01 (GMT+7)

Sáng ngày 19/3, Tại Hội trường UBND xã, UBND xã Thọ Tân đã khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ 2 - thứ 4 (gọi tắt là lực lượng DQ tại chỗ và DQ cơ động).

 

Toàn cảnh lớp tập huấn.

       Dự chỉ đạo và tham gia lên lớp huấn luyện có đồng chí Hoàng Mỹ Phước - Bí thư đảng uỷ - chủ tịch HDND xã; đồng chí Trần Thị Hương - Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Đình Thương - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân xã Thọ Tân.

Đ/c: Lê Đình Thương  - PBT-CT.UBND xã phát biểu khai mạc.

      Phát biểu khai mạc huấn luyện, đồng chí Lê Đình Thương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, quán triệt các đồng chí dân quân thực hiện nghiêm Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Làm tốt công tác chuẩn bị, tập trung huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, tình hình thực tiển địa phương, duy trì nghiêm kỷ luật. Trong thời gian huấn luyện các đồng chí dân quân phải nắm chắc nội dung kỹ, chiến thuật để vận dụng nội dung đã học vào hoạt động thực tiễn tại địa phương; Ban Chỉ huy quân sự xã quản lý quân số, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị dụng cụ đồ học và vũ khí trang bị.

Dân quân là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly khỏi sản xuất, công tác. Là lực lượng bảo vệ Đảng , Nhà nước, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Là lực lượng thường trực trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là lực lượng chủ chốt trong công tác phòng thủ dân sự như: phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứ nạn, cứu hộ và phồng chống cháy rừng...

Việc tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ hai, thứ tư nhằm mục đích:

Một là:  Để cho cán bộ chiến sỹ nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ; từng bước nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, phòng thủ dân sự có liên quan; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới;

Hai là: Từng bước sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị; vũ khí tự tạo; nắm vững nguyên tắc chiến thuật phân đội dân quân tự vệ theo biên chế gắn với địa bàn hoạt động, vận dụng sáng tạo trong xử trí tình huống, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu;

Ba là: Có khả năng độc lập chiến đấu, phối hợp chiến đấu, phục vụ chiến đấu và xử trí các tình huống, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và hoạt động khác ở địa phương, cơ sở. Đối với dân quân cơ động, dân quân tại chỗ sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài được trang bị, vũ khí tự tạo, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ mục tiêu tại chỗ, mục tiêu được giao, phối hợp với lực lượng liên quan xử trí các tình huống, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Đ/c: Hoàng Mỹ Phước  - BT Đảng bộ, Chủ tịch HĐND - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, phát biểu chỉ đạo.

Sau nội dung khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ 2, thứ 4 của ban tổ chức, đồng chí Hoàng Mỹ Phước  - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, đã lên lớp nội dung Giáo dục chính trị về Công tác tuyên truyền vận động nhân dân của Dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương.

Lớp huấn luyện, giúp cho các chiến sĩ hiểu được vai trò, vị trí nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Qua đó trang bị cho lực lượng (DQTV) về trình độ, kỹ năng, kỹ thuật chiến đấu cơ bản làm cơ sở để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chiến đấu của lực lượng DQTV cấp cơ sở.

Trên tinh thần chủ đạo của lớp huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023 cần đạt là "Đoàn kết tốt, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối"./.

                                                         Hoàng Tùng -CCVHXH