Mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” đạt hiệu quả cao

Ngày 04/02/2015 09:55:10

Để khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao giá trị thu nhập, huyện Triệu Sơn triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” trong canh tác lúa.

 Huyện đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia. Theo đó, nếu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đứng ra thuê đất để xây dựng mô hình với diện tích tối thiểu từ 20 ha trở lên được huyện hỗ trợ tiền thuê đất 5 triệu đồng/ha; các hộ gia đình tự nguyện góp đất liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn dưới sự tổ chức sản xuất của HTX hoặc tổ hợp tác với diện tích tối thiểu từ 20 ha được huyện hỗ trợ 100% chi phí mua giống lúa, hỗ trợ tiền công cày máy hoặc mua vật tư nông nghiệp thiết yếu với mức 1.600.000 đồng/ha. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ công tác chỉ đạo tuyên truyền, tập huấn 10 triệu đồng/mô hình; hỗ trợ công tác chỉ đạo cho ban chỉ đạo của huyện 10 triệu đồng/mô hình.

Năm 2014, Triệu Sơn đã chọn 2 xã: Thọ Bình 40 ha, Đồng Tiến 20 ha để áp dụng mô hình cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa đồng bộ từ khâu chọn giống đến cách sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của cán bộ chuyên môn... Qua đối chứng khi thu hoạch cho thấy, năng suất lúa ở mô hình cánh đồng mẫu lớn đạt 76,5 tạ/ha, cao hơn so với lúa sản xuất bình thường là 13 tạ/ha. Từ kết quả thu được tại 2 xã Thọ Bình và Đồng Tiến, huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để  nhân rộng mô hình trong giai đoạn 2014 – 2016, định hướng đến năm 2020.

Mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” đạt hiệu quả cao

Đăng lúc: 04/02/2015 09:55:10 (GMT+7)

Để khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao giá trị thu nhập, huyện Triệu Sơn triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” trong canh tác lúa.

 Huyện đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia. Theo đó, nếu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đứng ra thuê đất để xây dựng mô hình với diện tích tối thiểu từ 20 ha trở lên được huyện hỗ trợ tiền thuê đất 5 triệu đồng/ha; các hộ gia đình tự nguyện góp đất liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn dưới sự tổ chức sản xuất của HTX hoặc tổ hợp tác với diện tích tối thiểu từ 20 ha được huyện hỗ trợ 100% chi phí mua giống lúa, hỗ trợ tiền công cày máy hoặc mua vật tư nông nghiệp thiết yếu với mức 1.600.000 đồng/ha. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ công tác chỉ đạo tuyên truyền, tập huấn 10 triệu đồng/mô hình; hỗ trợ công tác chỉ đạo cho ban chỉ đạo của huyện 10 triệu đồng/mô hình.

Năm 2014, Triệu Sơn đã chọn 2 xã: Thọ Bình 40 ha, Đồng Tiến 20 ha để áp dụng mô hình cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa đồng bộ từ khâu chọn giống đến cách sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của cán bộ chuyên môn... Qua đối chứng khi thu hoạch cho thấy, năng suất lúa ở mô hình cánh đồng mẫu lớn đạt 76,5 tạ/ha, cao hơn so với lúa sản xuất bình thường là 13 tạ/ha. Từ kết quả thu được tại 2 xã Thọ Bình và Đồng Tiến, huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để  nhân rộng mô hình trong giai đoạn 2014 – 2016, định hướng đến năm 2020.