Hội Nông dân xã Thọ Tân xây dựng mô hình “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật ”

Ngày 01/03/2023 09:30:52

Với chủ đề "Xã Thọ Tân hành động vì môi trường sạch", Hội Nông dân xã đã tổ chức phát động chiến dịch tổng vệ sinh làm sạch đồng ruộng, đặc biệt xây dựng mô hình "Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật", qua đó, nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường nông thôn. góp phần xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn.

Một số hình ảnh hoạt động

Hàng năm, trên địa bàn xã thải ra môi trường 50kg bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Do thói quen của nhiều nông dân sau khi sử dụng thuốc BVTV, vỏ bao bì, chai lọ thường vứt bỏ bừa bãi tại các cánh đồng gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe người dân. Công tác thu gom, xử lý hiện nay hầu như chưa đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh, bao bì thuốc BVTV sau khi thu gom cùng với bao bì phân bón hóa học thường được đem đốt hoặc được thu gom chung với rác thải sinh hoạt. Một số địa phương có phong trào thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV nhưng do chưa bố trí được kinh phí nên việc thu gom và xử lý còn nhiều hạn chế... 

Từ thực trạng trên, Hội Nông dân xã Thọ Tân đã tổ chức phát động phong trào thu gom rác thải, phế thải làm sạch ruộng đồng; vớt bèo, rác, khơi thông dòng chảy các kênh mương; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt rơm rạ tại cánh đồng, bờ ruộng... nhất là tập trung triển khai mô hình "Cánh đồng không bao bì thuốc BVTV". Đến nay 100% Hội Nông dân cơ sở ra quân làm sạch đồng ruộng. Kết quả đã thu gom được 35kg vỏ bao bì thuốc BVTV, 69kg rác thải trên đồng ruộng.

Là một trong những địa phương sớm triển khai xây dựng bể thu gom vỏ thuốc BVTV trên các cánh đồng, để nâng cao nhận thức của người dân, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, các cấp Hội Nông dân thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh thôn, vận động hội viên và nhân dân sau khi sử dụng thuốc BVTV phải tự thu gom bao bì về đúng nơi quy định, định kỳ mỗi tháng một lần và trước mỗi đợt phun thuốc trừ sâu, đặc biệt đưa nội dung này vào Nghị quyết hàng tháng của Chi bộ, Chi hội. Đồng thời, hướng dẫn, vận động các hộ gia đình, cơ sở sản xuất cam kết trong quá trình canh tác, sản xuất nông nghiệp tuân thủ không vứt rác thải bừa bãi ra ruộng đồng, bảo vệ môi trường.

Cùng với đó cấp hội cũng đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã đầu tư, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thu gom như: quần áo bảo hộ, găng tay, ủng, khẩu trang, mũ, bao tải và hỗ trợ một phần kinh phí cho người thu gom.

Đến nay 100% Chi hội nông dân cơ sở đã duy trì mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV, thu gom rác thải và túi bóng làm sạch ruộng đồng và đây đã trở thành việc làm thường xuyên của hội viên nông dân.

Mô hình "Cánh đồng không bao bì thuốc BVTV" đã mang lại hiệu quả tích cực, trên cánh đồng không còn tình trạng vứt bừa bãi chai lọ, bao bì thuốc BVTV, tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã giảm đáng kể. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc chung sức xây dựng môi trường xanh vì sức khỏe của cả cộng đồng.

                                                                       Hoàng Tùng-CC.VHXH

 

Hội Nông dân xã Thọ Tân xây dựng mô hình “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật ”

Đăng lúc: 01/03/2023 09:30:52 (GMT+7)

Với chủ đề "Xã Thọ Tân hành động vì môi trường sạch", Hội Nông dân xã đã tổ chức phát động chiến dịch tổng vệ sinh làm sạch đồng ruộng, đặc biệt xây dựng mô hình "Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật", qua đó, nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường nông thôn. góp phần xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn.

Một số hình ảnh hoạt động

Hàng năm, trên địa bàn xã thải ra môi trường 50kg bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Do thói quen của nhiều nông dân sau khi sử dụng thuốc BVTV, vỏ bao bì, chai lọ thường vứt bỏ bừa bãi tại các cánh đồng gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe người dân. Công tác thu gom, xử lý hiện nay hầu như chưa đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh, bao bì thuốc BVTV sau khi thu gom cùng với bao bì phân bón hóa học thường được đem đốt hoặc được thu gom chung với rác thải sinh hoạt. Một số địa phương có phong trào thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV nhưng do chưa bố trí được kinh phí nên việc thu gom và xử lý còn nhiều hạn chế... 

Từ thực trạng trên, Hội Nông dân xã Thọ Tân đã tổ chức phát động phong trào thu gom rác thải, phế thải làm sạch ruộng đồng; vớt bèo, rác, khơi thông dòng chảy các kênh mương; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt rơm rạ tại cánh đồng, bờ ruộng... nhất là tập trung triển khai mô hình "Cánh đồng không bao bì thuốc BVTV". Đến nay 100% Hội Nông dân cơ sở ra quân làm sạch đồng ruộng. Kết quả đã thu gom được 35kg vỏ bao bì thuốc BVTV, 69kg rác thải trên đồng ruộng.

Là một trong những địa phương sớm triển khai xây dựng bể thu gom vỏ thuốc BVTV trên các cánh đồng, để nâng cao nhận thức của người dân, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, các cấp Hội Nông dân thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh thôn, vận động hội viên và nhân dân sau khi sử dụng thuốc BVTV phải tự thu gom bao bì về đúng nơi quy định, định kỳ mỗi tháng một lần và trước mỗi đợt phun thuốc trừ sâu, đặc biệt đưa nội dung này vào Nghị quyết hàng tháng của Chi bộ, Chi hội. Đồng thời, hướng dẫn, vận động các hộ gia đình, cơ sở sản xuất cam kết trong quá trình canh tác, sản xuất nông nghiệp tuân thủ không vứt rác thải bừa bãi ra ruộng đồng, bảo vệ môi trường.

Cùng với đó cấp hội cũng đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã đầu tư, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thu gom như: quần áo bảo hộ, găng tay, ủng, khẩu trang, mũ, bao tải và hỗ trợ một phần kinh phí cho người thu gom.

Đến nay 100% Chi hội nông dân cơ sở đã duy trì mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV, thu gom rác thải và túi bóng làm sạch ruộng đồng và đây đã trở thành việc làm thường xuyên của hội viên nông dân.

Mô hình "Cánh đồng không bao bì thuốc BVTV" đã mang lại hiệu quả tích cực, trên cánh đồng không còn tình trạng vứt bừa bãi chai lọ, bao bì thuốc BVTV, tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã giảm đáng kể. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc chung sức xây dựng môi trường xanh vì sức khỏe của cả cộng đồng.

                                                                       Hoàng Tùng-CC.VHXH