Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2022)

Ngày 23/08/2022 10:45:19

Những ngày mùa thu Tháng Tám lịch sử này, trong trái tim của hàng triệu người con đất Việt lại bồi hồi xúc động và dâng trào niềm tự hào khôn xiết khi hướng về sự kiện ghi dấu ấn trong lịch sử dân tộc: Đó là Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 02/9. Cách đây 77 năm ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc ta như mốc son chói lọi - Cách mạng Tháng Tám thành công ở Thủ đô Hà Nội thúc đẩy nhân dân giành chính quyền trong cả nước, tạo tiền đề cho sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cách mạng Tháng Tám  thắng lợi đã tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Nó đã phá tan xiềng xích nô lệ của Thực dân Pháp hơn 80 năm và ách thống trị của Phát xít Nhật gần 5 năm, lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị ngót chục thế kỷ ở nước ta; lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc: kỷ nguyên độc lập tự do, kỷ nguyên nhân dân lao động từ thân phận nô lệ lên nắm chính quyền và quyết định vận mệnh dân tộc, kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Để giành được thắng lợi vẻ vang trong Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cùng nhân dân đã trải qua quá trình chuẩn bị 15 năm từ 1930 đến 1945 qua 3 phong trào cách mạng: 1930 - 1931, 1936 - 1939 và trực tiếp là cuộc vận động  cứu nước 1939 - 1945. Qua 3 cuộc tập dượt này, Đảng ta đã chuẩn bị xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa Việt Bắc. Đặc biệt tranh thủ điều kiện trong nước chín muồi và cơ hội ngàn năm có một của điều  kiện quốc tế thuận lợi, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí minh đã linh hoạt, sáng tạo lãnh đạo nhân dân cả nước chớp thời cơ vùng dậy giành chính quyền. chỉ trong 15 ngày (từ ngày 14 đến 30/8/1945), Cách mạng Tháng Tám đã giành thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu. Chiều ngày 30/8/1945, Bảo Đại vị vua cuối cùng của triều Nguyễn tuyên bố thoái vị, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến Việt Nam sau hơn 1000 năm thống trị.

Trên cơ sở thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 02/9/1945 trong cái nắng rực rỡ của mùa thu, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt cho chính phủ lâm thời đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa được thành lập.

Trong Bản Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã khẳng định ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam là quyết giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy". Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với vận mệnh dân tộc. Nó là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, là bản anh hùng ca bất tử kế thừa và phát huy tư tưởng quyết chiến, quyết thắng của hai bản Tuyên ngôn "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt và "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi. Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đã khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Với thành quả của Cách mạng Tháng Tám, nước ta giành được độc lập, nhân dân được tự do. Tinh thần bất diệt của bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh mãi mãi khắc sâu trong trái tim của người dân đất Việt. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao ấy, ngày 02/9  đã  đi vào lịch sử là một trong những ngày hội lớn, vẻ vang nhất - là ngày Quốc khánh của đất nước Việt Nam.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng  hòa đã cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và 21 năm kháng chiến chống Mỹ, đánh bại đế quốc Pháp, Mỹ cùng bè lũ tay sai, đưa đất nước ta vững bước vào kỷ nguyên mới: độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và đi lên con đường  CNXH.

77  năm qua, kế thừa và phát huy thành quả cũng như bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám để lại, với tư tưởng cốt lõi "Không có gì quý hơn độc lập tự do" và nền tảng khối đại đoàn kết dân tộc cùng chế độ nhà nước của dân, do dân và vì dân, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới. Trải qua hơn 30 năm, công cuộc đổi mới của nước ta đã giành được thành tựu to lớn: Nền chính trị ổn định, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, an ninh quốc phòng vững chắc, vai trò và vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đứng trước những cơ hội và thách thức của thời đại, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, đồng thời kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với  chủ nghĩa xã hội để đưa con thuyền Cách mạng đến bến bờ thắng lợi.
Trên quê hương Đồng Lợi, vận dụng bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Tám, trung thành với lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, những năm qua Đảng bộ và Chính quyền xã Thọ Tân đã xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng dân chủ và vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Uy tín của chính quyền đối với nhân dân trong xã được nâng lên. Đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò của mình là tổ chức liên minh chính trị, đại diện cho quyền lợi hợp pháp của nhân dân trong xã, phát huy đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận, giám sát và phản biện xã hội, góp phần vào việc xây dựng Đảng và chính quyền xã nhà. Mặt khác, trên địa bàn xã Thọ Tân, Cuộc vận động
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư" và Phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới"  và "Thôn NTM kiểu mẫu" luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân trong xã. Với những thành tựu trên các lĩnh vực đã đạt được, xã Thọ Tân vinh dự được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Hòa chung với khí thế 
sôi nổi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2022); thực hiện sự chỉ đạo chuyên môn của Ban Thường vụ Huyện đoàn Triệu Sơn, sự thống nhất chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy về chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm 2022, ngày 01,02/9/2022, UBND xã sẽ tổ chức Hội trại hè Thanh thiếu niên năm 2022 và chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 02/9/1945 là sự kết tinh đỉnh cao của quá trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 15 năm (1930- 1945). 77 năm đã trôi qua nhưng tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của  Cách mạng Tháng  Tám  cũng như Bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên vẹn giá trị lịch sử, mãi trở thành bản anh hùng ca bất tử, là kim chỉ nam soi sáng chặng đường  bảo vệ  và xây dựng Tổ quốc XHCN của toàn dân tộc ta. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh để đưa đất nước và con người việt Nam vươn lên tầm cao của thời đại.

                                                                                                          Hoàng Tùng -CCVHXH

  

Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2022)

Đăng lúc: 23/08/2022 10:45:19 (GMT+7)

Những ngày mùa thu Tháng Tám lịch sử này, trong trái tim của hàng triệu người con đất Việt lại bồi hồi xúc động và dâng trào niềm tự hào khôn xiết khi hướng về sự kiện ghi dấu ấn trong lịch sử dân tộc: Đó là Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 02/9. Cách đây 77 năm ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc ta như mốc son chói lọi - Cách mạng Tháng Tám thành công ở Thủ đô Hà Nội thúc đẩy nhân dân giành chính quyền trong cả nước, tạo tiền đề cho sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cách mạng Tháng Tám  thắng lợi đã tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Nó đã phá tan xiềng xích nô lệ của Thực dân Pháp hơn 80 năm và ách thống trị của Phát xít Nhật gần 5 năm, lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị ngót chục thế kỷ ở nước ta; lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc: kỷ nguyên độc lập tự do, kỷ nguyên nhân dân lao động từ thân phận nô lệ lên nắm chính quyền và quyết định vận mệnh dân tộc, kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Để giành được thắng lợi vẻ vang trong Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cùng nhân dân đã trải qua quá trình chuẩn bị 15 năm từ 1930 đến 1945 qua 3 phong trào cách mạng: 1930 - 1931, 1936 - 1939 và trực tiếp là cuộc vận động  cứu nước 1939 - 1945. Qua 3 cuộc tập dượt này, Đảng ta đã chuẩn bị xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa Việt Bắc. Đặc biệt tranh thủ điều kiện trong nước chín muồi và cơ hội ngàn năm có một của điều  kiện quốc tế thuận lợi, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí minh đã linh hoạt, sáng tạo lãnh đạo nhân dân cả nước chớp thời cơ vùng dậy giành chính quyền. chỉ trong 15 ngày (từ ngày 14 đến 30/8/1945), Cách mạng Tháng Tám đã giành thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu. Chiều ngày 30/8/1945, Bảo Đại vị vua cuối cùng của triều Nguyễn tuyên bố thoái vị, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến Việt Nam sau hơn 1000 năm thống trị.

Trên cơ sở thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 02/9/1945 trong cái nắng rực rỡ của mùa thu, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt cho chính phủ lâm thời đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa được thành lập.

Trong Bản Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã khẳng định ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam là quyết giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy". Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với vận mệnh dân tộc. Nó là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, là bản anh hùng ca bất tử kế thừa và phát huy tư tưởng quyết chiến, quyết thắng của hai bản Tuyên ngôn "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt và "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi. Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đã khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Với thành quả của Cách mạng Tháng Tám, nước ta giành được độc lập, nhân dân được tự do. Tinh thần bất diệt của bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh mãi mãi khắc sâu trong trái tim của người dân đất Việt. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao ấy, ngày 02/9  đã  đi vào lịch sử là một trong những ngày hội lớn, vẻ vang nhất - là ngày Quốc khánh của đất nước Việt Nam.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng  hòa đã cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và 21 năm kháng chiến chống Mỹ, đánh bại đế quốc Pháp, Mỹ cùng bè lũ tay sai, đưa đất nước ta vững bước vào kỷ nguyên mới: độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và đi lên con đường  CNXH.

77  năm qua, kế thừa và phát huy thành quả cũng như bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám để lại, với tư tưởng cốt lõi "Không có gì quý hơn độc lập tự do" và nền tảng khối đại đoàn kết dân tộc cùng chế độ nhà nước của dân, do dân và vì dân, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới. Trải qua hơn 30 năm, công cuộc đổi mới của nước ta đã giành được thành tựu to lớn: Nền chính trị ổn định, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, an ninh quốc phòng vững chắc, vai trò và vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đứng trước những cơ hội và thách thức của thời đại, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, đồng thời kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với  chủ nghĩa xã hội để đưa con thuyền Cách mạng đến bến bờ thắng lợi.
Trên quê hương Đồng Lợi, vận dụng bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Tám, trung thành với lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, những năm qua Đảng bộ và Chính quyền xã Thọ Tân đã xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng dân chủ và vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Uy tín của chính quyền đối với nhân dân trong xã được nâng lên. Đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò của mình là tổ chức liên minh chính trị, đại diện cho quyền lợi hợp pháp của nhân dân trong xã, phát huy đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận, giám sát và phản biện xã hội, góp phần vào việc xây dựng Đảng và chính quyền xã nhà. Mặt khác, trên địa bàn xã Thọ Tân, Cuộc vận động
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư" và Phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới"  và "Thôn NTM kiểu mẫu" luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân trong xã. Với những thành tựu trên các lĩnh vực đã đạt được, xã Thọ Tân vinh dự được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Hòa chung với khí thế 
sôi nổi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2022); thực hiện sự chỉ đạo chuyên môn của Ban Thường vụ Huyện đoàn Triệu Sơn, sự thống nhất chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy về chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm 2022, ngày 01,02/9/2022, UBND xã sẽ tổ chức Hội trại hè Thanh thiếu niên năm 2022 và chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 02/9/1945 là sự kết tinh đỉnh cao của quá trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 15 năm (1930- 1945). 77 năm đã trôi qua nhưng tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của  Cách mạng Tháng  Tám  cũng như Bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên vẹn giá trị lịch sử, mãi trở thành bản anh hùng ca bất tử, là kim chỉ nam soi sáng chặng đường  bảo vệ  và xây dựng Tổ quốc XHCN của toàn dân tộc ta. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh để đưa đất nước và con người việt Nam vươn lên tầm cao của thời đại.

                                                                                                          Hoàng Tùng -CCVHXH