Xã Thọ Tân thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn

Ngày 08/09/2023 08:36:53

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn về "Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện", Đảng Ủy xã Thọ Tân đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-ĐU và kế hoạch hành động, xây dựng cơ chế chính sách để thực hiện, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ vai trò của mình về lợi ích trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện của Nhân dân hiến đất, góp công, góp sức mở rộng đường giao thông nông thôn; xã đã huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư cùng vào cuộc.

Việc thực hiện Nghị quyết 12 được Đảng ủy, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn 2022-2025. Với quan điểm Vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng xã Thọ Tân là xã có sự phát triển vững bền trong tương lai. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông là mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho người dân, cần phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân. Nội dung, phương pháp, cách làm phải đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích xã hội và lợi ích của người dân; kết hợp nguồn lực hỗ trợ, đầu tư từ ngân sách Nhà nước với nguồn lực đóng góp của Nhân dân.

Kính thưa bà con nhân dân!

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện Triệu Sơn vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Dưới sự chỉ đạo với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban công tác mặt trận các thôn, xã Thọ Tân đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Ban CTMT các thôn đã có những cách làm hay và sáng tạo, vận dụng linh hoạt nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Từ đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của toàn thể nhân dân. Đa số các hộ dân trong thôn đều tích cực hưởng ứng việc thực hiện Nghị Quyết số 12 của BCH Đảng bộ huyện Triệu Sơn. Bởi nhân dân hiểu được rằng việc hiến đất, hiến công trình, ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn sẽ tạo nên những con đường mới rộng rãi hơn, xanh hơn, đẹp hơn, góp phần tạo nên diện mạo mới, tương lai mới cho quê hương. Chỉ khi mở rộng được đường, xây dựng được hệ thống giao thông rộng rãi sạch đẹp, khi đó việc đi lại, giao thương buôn bán làm ăn của người dân mới phát triển, để không bị tụt hậu lại phía sau. Không chỉ đem lại lợi ích cho thế hệ hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau.

Sau 3 đợt vận động và được sự đồng thuận của nhân dân trong xã từ năm 2022 cho đến nay đã có 156 hộ dân hiến 5.324,81m2 đất với tổng chiều dài 3,81 km đường giao thông nông thôn và nhiều công trình, cổng, tường rào.

Thực hiện theo kết luận hội nghị sáng ngày 15/8/2023 của BCĐ xã Thọ Tân về việc mở rộng tuyến đường Huyện ĐH.05 đi qua đia bàn xã Thọ Tân( Từ QL47 Thọ Thế đến giao với đường tỉnh lộ 515C Thôn 3, Thọ Tân) với tổng chiều dài là: 2,7 Km và chiều rộng là: 11m. Ban công tác mặt trận thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4 và thôn 6 cùng cán bộ chỉ đạo tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông. Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, phát huy vai trò dân chủ ở cơ sở, cán bộ và nhân dân xã Thọ Tân sẽ chung sức đồng lòng thực hiện thành công Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện Triệu Sơn.

Bác Hồ đã từng nói: "dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" với sức mạnh và sự đoàn kết của cán bộ và nhân dân xã Thọ Tân, chắc chắn việc thực hiện Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn về "Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện", Nghị quyết số 09/NQ-ĐU của Đảng Ủy xã Thọ Tân sẽ thành công và đạt kết quả cao. Hoàn thành mục tiêu xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao năm 2025.

                                                            Hoàng Tùng -CCVHXH

  

Xã Thọ Tân thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 08/09/2023 08:36:53 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn về "Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện", Đảng Ủy xã Thọ Tân đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-ĐU và kế hoạch hành động, xây dựng cơ chế chính sách để thực hiện, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ vai trò của mình về lợi ích trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện của Nhân dân hiến đất, góp công, góp sức mở rộng đường giao thông nông thôn; xã đã huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư cùng vào cuộc.

Việc thực hiện Nghị quyết 12 được Đảng ủy, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn 2022-2025. Với quan điểm Vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng xã Thọ Tân là xã có sự phát triển vững bền trong tương lai. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông là mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho người dân, cần phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân. Nội dung, phương pháp, cách làm phải đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích xã hội và lợi ích của người dân; kết hợp nguồn lực hỗ trợ, đầu tư từ ngân sách Nhà nước với nguồn lực đóng góp của Nhân dân.

Kính thưa bà con nhân dân!

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện Triệu Sơn vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Dưới sự chỉ đạo với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban công tác mặt trận các thôn, xã Thọ Tân đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Ban CTMT các thôn đã có những cách làm hay và sáng tạo, vận dụng linh hoạt nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Từ đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của toàn thể nhân dân. Đa số các hộ dân trong thôn đều tích cực hưởng ứng việc thực hiện Nghị Quyết số 12 của BCH Đảng bộ huyện Triệu Sơn. Bởi nhân dân hiểu được rằng việc hiến đất, hiến công trình, ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn sẽ tạo nên những con đường mới rộng rãi hơn, xanh hơn, đẹp hơn, góp phần tạo nên diện mạo mới, tương lai mới cho quê hương. Chỉ khi mở rộng được đường, xây dựng được hệ thống giao thông rộng rãi sạch đẹp, khi đó việc đi lại, giao thương buôn bán làm ăn của người dân mới phát triển, để không bị tụt hậu lại phía sau. Không chỉ đem lại lợi ích cho thế hệ hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau.

Sau 3 đợt vận động và được sự đồng thuận của nhân dân trong xã từ năm 2022 cho đến nay đã có 156 hộ dân hiến 5.324,81m2 đất với tổng chiều dài 3,81 km đường giao thông nông thôn và nhiều công trình, cổng, tường rào.

Thực hiện theo kết luận hội nghị sáng ngày 15/8/2023 của BCĐ xã Thọ Tân về việc mở rộng tuyến đường Huyện ĐH.05 đi qua đia bàn xã Thọ Tân( Từ QL47 Thọ Thế đến giao với đường tỉnh lộ 515C Thôn 3, Thọ Tân) với tổng chiều dài là: 2,7 Km và chiều rộng là: 11m. Ban công tác mặt trận thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4 và thôn 6 cùng cán bộ chỉ đạo tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông. Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, phát huy vai trò dân chủ ở cơ sở, cán bộ và nhân dân xã Thọ Tân sẽ chung sức đồng lòng thực hiện thành công Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện Triệu Sơn.

Bác Hồ đã từng nói: "dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" với sức mạnh và sự đoàn kết của cán bộ và nhân dân xã Thọ Tân, chắc chắn việc thực hiện Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn về "Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện", Nghị quyết số 09/NQ-ĐU của Đảng Ủy xã Thọ Tân sẽ thành công và đạt kết quả cao. Hoàn thành mục tiêu xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao năm 2025.

                                                            Hoàng Tùng -CCVHXH