Thọ Tân tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện NQ 12-NQ/HU.

Ngày 07/07/2024 10:16:15

Kính thưa bà con nhân dân!

Việc thực hiện Nghị quyết 12, mở rộng đường giao thông Nông thôn có ý nghĩa và tầm quan trọng vô cùng to lớn, sẽ là bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Không chỉ cho thế hệ hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau, bởi giao thông là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân. Việc hiến đất, hiến công trình, ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn sẽ tạo nên những con đường mới rộng rãi hơn, xanh hơn, đẹp hơn, góp phần tạo nên diện mạo mới, tương lai mới cho quê hương. Chỉ khi mở rộng được đường, xây dựng được hệ thống giao thông rộng rãi sạch đẹp, khi đó việc đi lại, giao thương buôn bán làm ăn của người dân mới phát triển, để không bị tụt hậu lại phía sau, không chỉ đem lại lợi ích cho thế hệ hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau.

Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong những ngày qua cán bộ và nhân dân xã Thọ Tân tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện NQ 12-NQ/HU với mục tiêu của nghị quyết là vận động nhân dân hiến đất, công trình kiến trúc trên đất để mở rộng đường. Ban vận động của xã cùng với các đơn vị thôn trong toàn xã đã tiến hành đi khảo sát, đánh dấu mốc cần mở rộng và vận động các hộ dọc các tuyến đường thôn, đường ngõ xóm  hiến đất vật kiến trúc trên đất để mở rộng đường giao thông. Tiêu biểu như hiện nay đơn vị thôn 4 đã vận động và tiến hành giải phóng mở rộng tuyến đường huyện DH-05 với chiều dài 1,4km với tổng số 84 hộ, mở rộng đường 11m đến nay đã đạt trên 95%. Hay thôn 1, thôn 2, thôn 3 và thôn 6 đang tiến hành vận động nhân dân tháo rỡ mở rộng tuyến đường huyện DH-05 rộng đường 11m.

Kính thưa bà con nhân dân!

Trong lúc Đảng, Chính quyền và nhân dân ta đang  thực  hiện phong trào hiến đất mở rộng đường GTNT, rất cần những tấm gương sáng, những  người thực sự có tâm và có tầm để phong trào được lan tỏa theo chiều hướng tích cực, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hưởng ứng.

          Bác Hồ đã từng nói: " dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" với sức mạnh và sự đoàn kết của cán bộ và nhân dân, chắc chắn việc thực hiện nghị quyết 12 sẽ thành công và đạt kết quả cao. Từ đó góp phần lan tỏa, khích lệ  nhân dân cùng thực hiện để phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn xã Thọ Tân mang lại hiệu quả thiết thực. Bởi chính những con đường mới sẽ giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận lợi hơn và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để xã nhà tiếp tục vững bước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu xây dựng xã Thọ Tân ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Một số hình ảnh giải phóng hiến đất mở rộng tuyến đường huyện DH-05

 

 

                                                CCVH - XH: Hoàng Tùng

  

Thọ Tân tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện NQ 12-NQ/HU.

Đăng lúc: 07/07/2024 10:16:15 (GMT+7)

Kính thưa bà con nhân dân!

Việc thực hiện Nghị quyết 12, mở rộng đường giao thông Nông thôn có ý nghĩa và tầm quan trọng vô cùng to lớn, sẽ là bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Không chỉ cho thế hệ hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau, bởi giao thông là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân. Việc hiến đất, hiến công trình, ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn sẽ tạo nên những con đường mới rộng rãi hơn, xanh hơn, đẹp hơn, góp phần tạo nên diện mạo mới, tương lai mới cho quê hương. Chỉ khi mở rộng được đường, xây dựng được hệ thống giao thông rộng rãi sạch đẹp, khi đó việc đi lại, giao thương buôn bán làm ăn của người dân mới phát triển, để không bị tụt hậu lại phía sau, không chỉ đem lại lợi ích cho thế hệ hôm nay mà cho cả thế hệ mai sau.

Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong những ngày qua cán bộ và nhân dân xã Thọ Tân tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện NQ 12-NQ/HU với mục tiêu của nghị quyết là vận động nhân dân hiến đất, công trình kiến trúc trên đất để mở rộng đường. Ban vận động của xã cùng với các đơn vị thôn trong toàn xã đã tiến hành đi khảo sát, đánh dấu mốc cần mở rộng và vận động các hộ dọc các tuyến đường thôn, đường ngõ xóm  hiến đất vật kiến trúc trên đất để mở rộng đường giao thông. Tiêu biểu như hiện nay đơn vị thôn 4 đã vận động và tiến hành giải phóng mở rộng tuyến đường huyện DH-05 với chiều dài 1,4km với tổng số 84 hộ, mở rộng đường 11m đến nay đã đạt trên 95%. Hay thôn 1, thôn 2, thôn 3 và thôn 6 đang tiến hành vận động nhân dân tháo rỡ mở rộng tuyến đường huyện DH-05 rộng đường 11m.

Kính thưa bà con nhân dân!

Trong lúc Đảng, Chính quyền và nhân dân ta đang  thực  hiện phong trào hiến đất mở rộng đường GTNT, rất cần những tấm gương sáng, những  người thực sự có tâm và có tầm để phong trào được lan tỏa theo chiều hướng tích cực, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hưởng ứng.

          Bác Hồ đã từng nói: " dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" với sức mạnh và sự đoàn kết của cán bộ và nhân dân, chắc chắn việc thực hiện nghị quyết 12 sẽ thành công và đạt kết quả cao. Từ đó góp phần lan tỏa, khích lệ  nhân dân cùng thực hiện để phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn xã Thọ Tân mang lại hiệu quả thiết thực. Bởi chính những con đường mới sẽ giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận lợi hơn và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để xã nhà tiếp tục vững bước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu xây dựng xã Thọ Tân ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Một số hình ảnh giải phóng hiến đất mở rộng tuyến đường huyện DH-05

 

 

                                                CCVH - XH: Hoàng Tùng